O NAMA

O NAMA

Agencija Fontana je osnovana 1988. godine u Boru i vlasništvo je Zorana Jankovića, preduzetnika iz Bora. Zoran Janković je potpredsednik Izvršnog odbora Udruženja preduzetnika Opštine Bor od 1997. godine, a do kraja 2009. pomoćnik predsednika Opštine Bor, i kao takav odličan poznavalac svih privrednih i društvenih dešavanja u Istočnoj Srbiji a i šire. Agencija je od 1997. godine registrovana za obavljanje agencijskih poslova, i to:

  • NEKRETNINAMA: posredovanje u prometu i zakupu svih vrsta nepokretnosti, procenom i ostalim poslovima: zastupanju klijenata pred sudom, službom za katastar nepokretnosti, poreskim organima, bankama, svim opštinskim javnim preduzećima, službama i odelenjima opštinske uprave za imovinsko pravne poslove, odelenjem opštinske poreske administracije i sl.​
  • POSLOVNIM USLUGAMA: istraživanje tržišta, konsalting, menadžment, poslovno zastupanje građanskih i pravnih lica i poslovno posredovanje pravnih lica i preduzetnika, povezivanje naručioca posla sa izvršiocem posla i ostalim poslovnim potrebama u Istočnoj Srbiji, a i šire. Agencija poslovno sarađuje sa svim preduzetnicima i preduzećima, arhitektonskim, građevinskim i geometarskim biroima, advokatskim kancelarijama, NVO organizacijama i udruženjima na teritoriji Istočne Srbije a i šire.
  • SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA: posredovanje lica oštećenih u saobraćajnim nezgodama i njihovih srodnika sa pravnim licima i advokatskim kancelarijama u cilju naplate obeštećenja na teritoriji Srbije.

Radno vreme Agencije je radnim danom od 8h do 16h

Redni broj u registru posrednika u prometu nepokretnosti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: 135

 

AGENCIJA „FONTANA“ JE DOBITNIK POVELJE I ZLATNOG PRIZNANJA „Kapetan Miša Anastasijević“ ZA PREDUZETNIČKU VIZIJU

 

AGENCIJA „FONTANA“ JE ČLAN PRIVREDNE KOMORE REPUBLIKE SRBIJE

Agencija Fontana

Nekretnine, poslovne usluge, konsalting, poslovna zastupanja i posredovanja pravnih i fizičkih lica.

Agencija je registrovana u Registar posrednika Ministarstva trgovine republike Srbije pod brojem 135.

Đorđa Vajferta 3, Bor, Srbija

Matični broj: 52476283

PIB: 100568209

Šifra delatnosti: 5831

Bankovni račun: 160-466384-52