Najnovije nekretnine

Featured

VIKENDICA – 070

U Crnoj Gori u Baošiću. Montažna „Ivanjica“- izgrađena 2002 god.…

Kupatilo

1

Površina

51 m2

za prodaju

51.500€

PLAC – 111

Borsko jezero, do novog apartmanskog naselja- nove plaže -do brane,…

Površina

2,5 ar

za prodaju

1.000€

PLAC 112

Borsko jezero – sa kompletnom infrastrukturom, najbliži obali jezera od…

za prodaju

2.000€

LOKAL 119

NGC – novi deo. Dva lokala. Spojena vrata, tuš kabina…

Površina

37 m2

za prodaju

22.000€

Loading...

POSLOVNE USLUGE

Poslovne usluge koje pružamo

Nekretnine

Sve usluge iz oblasti nekretnina (posredovanje u prometu, procena, pravni i finansijski poslovi u zastupanju klijenata pred sudom, službom za katastar nepokretnosti, poreskim organom)

Saobraćajne nezgode

Sve uluge poslovnog posredovanja lica oštećenih u saobraćajnim nezgodama, njihovih srodnika, sa privrednim društvima - pravnim licima i advokatskim kancelarijama u cilju obezbeđenja pravnih uslova za vođenje postupka radi naplate najpovoljnijeg obeštećenja od osiguravajućih društava, garantnog fonda i sl.

Poslovno zastupanje

Poslovno zastupanje sa svim javnim preduzećima, svim službama i odelenjima opštinske uprave (odelenjem za imovinsko pravne poslove, matičnom službom i sl.)

Istraživanje tržišta

Poslovne usluge istraživanje tržišta, konsalting, menadžment

Posredovanje

Posredovanje - dovođenje u vezu naručioca posla (pravnog ili fizičkog lica) sa izvršiocem posla

Saradnja sa preduzetnicima

Saradnja sa preduzetnicima i pravnim licima-preduzećima, arhitektonskim, građevinskim i geometarskim biroima, advokatskim kancelarijama, poslovnim bankama, NVO organizacijama

Pogledajte našu ponudu ili nas kontaktirajte.